Certifikace

HACCP

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Všechny společnosti ve skupině jsou držiteli mezinárodních akreditovaných certifikátů jakosti ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 a HACCP.


Principy práce celé skupiny

Kontrolujeme čistotu a hygienu

Všechna stravovací zařízení skupiny jsou povinna dodržovat velmi přísná interní hygienická pravidla a požadavky na zdravotní nezávadnost a jakost při výdeji, výrobě a skladování potravin, jídel a zboží, stanovené zákonem o potravinách.
 
Klademe, kromě jiného, důraz na:
- zajištění pravidelných školení pracovníků o osobní a provozní hygieně, BOZP; audity a certifikace jednotlivých dodavatelů;
- dodržování vyhlášky 602/2006 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných;
- dodržování zákona 392/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví.

  
HACCP

Všechny společnosti ve skupině se řídí systémem preventivních opatření sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů – HACCP. Systém je zaveden ve všech našich stávajících provozovnách.

Každý provoz společnosti  má také ve svém týmu manažera kvality a hygieny, jehož hlavní náplní jsou interní audity provozů.

 
Správně likvidujeme odpady

Veškeré biologické odpady likvidujeme v souladu s platnou legislativou, prostřednictvím externích společností, které mají k tomuto patřičná oprávnění a jsou z naší strany podrobovány kontrole formou auditů.

Kontrolujeme úroveň služeb a průběžně je zlepšujeme

Skupina používá pro svá stravovací zařízení propracovaný systém neustálých kontrol. Tím je zajištěno trvalé dodržovvání vysokých nároků na kvalitu a striktní dodržování ustanovení týkající se hygieny.

Podstatné prvky našeho kontrolního systému jsou tyto:
- kontrola standardu přípravy pokrmů;
- pravidelné kontroly prováděné vedoucím oblasti;
- namátkové kontroly prováděné pracovníky vedení společnosti a manažerem hygieny a kvality;
- úzká spolupráce s hygienickými stanicemi a příslušnými úřady;
- v rámci držených certifikátů HACCP, ISO 9001 a ISO 14001 od akreditované společnosti jsou prováděny pravidelné audity jednotlivých provozů i našich dodavatelů se zaměřením na dodržování směrnic upravujících procesy kontroly kvality, nezávadnosti připravovaných jídel, přepravy a výroby vstupních surovin, bezpečnosti práce a požární ochrany, stejně tak i zásad dodržování environmentální politiky – vztahů k životnímu prostředí;
- naše služby se snažíme neustále zlepšovat a inovovat vždy v souladu s potřebami a požadavky klienta a zákazníka, s ohledem na specifičnost každého jednotlivého provozu.

 
Vstřícně komunikujeme s klientem

Klientem určený zástupce úzce spolupracuje se zástupcem skupiny a přenáší na něj veškeré požadavky a přání svých spolupracovníků a zaměstnanců klienta. Cílem společné spolupráce je spokojený zákazník.

Jsme otevřeni komunikaci s každým zákazníkem a tuto považujeme za základ úspěchu naší práce. Dbáme na to, aby na každém provozu bylo zcela jasné, kdo je osobou zodpovědnou za skupinu.

Pro zkvalitnění komunikace je běžné využívání knihy přání, podmětů a připomínek, která je vždy dostupná v personální restauraci každému zákazníkovi.

Jestliže máme stručně shrnout politiku komunikace, stačí nám na to jedna věta – pokud je problém, nezajímá nás, zda je pracovní den či neděle, zda je ráno či večer, ale zajímá nás, jak můžeme klientovi či zákazníkovi pomoci.

 
Vzděláváme a motivujeme personál
- člen skupiny převezme nebo zajistí nové zaměstnance stravovacího provozu;
- dobře školení, spolehliví a motivovaní zaměstnanci jsou podmínkou dobrého výsledku a spokojeného zákazníka;
- skupina uplatňuje svůj vlastní školící systém, který zahrnuje především:
· odborná školení, jejichž cílem je zvyšování kvality jídel, pravidelná hygienická školení,
· výcvik zaměstnanců ve spolupráci s externí firmou, která se zabývá personálním a psychologickým poradenstvím;
- naši zaměstnanci jsou motivování progresivními parametry odměňování jak finančního, tak nefinančního charakteru, s ohledem na zastávanou pozici a v závislosti na spokojenosti klienta a zákazníka.

 

Kontrolujeme účetnictví firmy

Každý rok provádíme nezávislý účetní audit všech firem společnosti. Tím jasně a otevřeně prezentujeme správnost předkládaných výsledků.


» zpět

Co je nového?

 

Noví klienti

Otevřeli jsme další dvě personální restaurace, tentokrát u klientů Honeywell v Olomouci a Pragoprojekt v Praze.

 

 

» více informací

» archiv novinek