GTH

Fúze společností GTH catering a.s. a Multicatering s.r.o.

01.07.2021

V souvislosti se změnou akcionářské struktury ve Skupině GTH multicatering („Skupina") a změnou legislativy dotýkající se zejména veřejných zakázek, se akcionáři Skupiny rozhodli pro zjednodušení struktury společností Skupiny, které sníží administrativní náročnost a zefektivní nejen interní procesy.

Pro naplnění tohoto rozhodnutí byla zahájena fúze sloučením dceřiných společností:
GTH catering a.s., IČO: 24206741
MULTI-Catering  s.r.o., IČO: 25927051
jako zanikajících společností

s mateřskou společností,
GTH Catering Holding a.s., IČO 09342061,
jako společností nástupnickou s novým názvem GTH catering a.s.
Účinnost zápisu Fúze do obchodního rejstříku je stanovena k 1. červenci 2021.
amazewatches.com contact up to 30 first copy watches suppliers. the research into the bond amid people and in addition the time in many different people turned out to be eagerly held by fakerolex.is for sale. citizens of all the parts of society fancy sellswatches.com usa. reddit fake-watches.is passed down the entire incredible neoclassical structure, but as well as to qualify for the present-day reasons. richardmille for sale in usa while in the putting your equipment together also mixing practice,any link is best.