GTH

Školství

V segmentu školství nabízíme komplexní řešení služeb pro všechny typy škol, tj. od škol mateřských až po školy vysoké, s využitím dceřiné společnosti GTH zařízení školního stravovaní, spol. s r.o., registrované v seznamu soukromých školských zařízení. Registrace umožňuje společnosti čerpání dotací MŠMT a poskytované služby respektují platnou legislativu upravující školní stravování.

Individuální přístup ke každému řešení umožňuje uzpůsobení služby tak, aby respektovala a stala se součástí vzdělávacího programu daného školského zařízení a garantovala zdravé, vyvážené a atraktivní stravování každého dítěte a studenta.

Služba šitá na míru vychází z provozních potřeb, zvyklostí a tradic. Svým rozsahem pokrývá obvykle nabídku snídaní, svačin, obědů, příp. večeří a zabezpečení provozu doplňkového prodeje integrovaného do restaurací nebo odděleně v samostatných bufetech a kantýnách.

Nabízená řešení respektují firemní desatero, technické parametry zázemí a standardy HACCP, tj. výrobou a servírováním jídel na místě v případě existujícího zázemí kuchyně, výdejem jídel dovezených z jiné centrální kuchyně s možností obohacení nabídky dovařováním na místě, umožňuje-li to technické zázemí. 

Sortiment nabídky obvykle zahrnuje koncepty obslužné i samoobslužné, jako jsou: standardní jídla, salátový bar s celodenní nabídkou měnící se dle konzumačních zvyklostí, nápoje, dezerty a obložené bagety vlastní výroby, doplňkový prodej zboží.

Součástí nabízeného řešení je podpora evidence elektronickým evidenčním systémem s parametry objednávkového či bezobjednávkového, kreditního či debetního nastavení.

amazewatches.com contact up to 30 first copy watches suppliers. the research into the bond amid people and in addition the time in many different people turned out to be eagerly held by fakerolex.is for sale. citizens of all the parts of society fancy sellswatches.com usa. reddit fake-watches.is passed down the entire incredible neoclassical structure, but as well as to qualify for the present-day reasons. richardmille for sale in usa while in the putting your equipment together also mixing practice,any link is best.