GTH

Průmysl

Pro klienty v segmentu průmyslu je firemní stravování nedílnou součástí personální politiky. Klientům nabízíme komplexní řešení stravovacích služeb šitých na míru dle potřeb jednotlivých klientů a zákazníků vycházejících z provozních potřeb, zvyklostí a tradic v rozsahu snídanísvačinobědůvečeří či nočních večeří se zabezpečením provozu doplňkového prodeje integrovaného do zaměstnaneckých restaurací nebo odděleně v samostatných bufetech či kantýnách. 

Běžně je součástí nabízených služeb také pitný režim pro zaměstnance klienta, meeting room servis nebo VIP catering .


Nabízená řešení respektují firemní desatero, technické parametry zázemí a standardy HACCP, tj. výrobou a servírováním jídel na místě v případě existujícího zázemí kuchyně, výdejem jídel dovezených z jiné centrální kuchyně s možností obohacení nabídky dovařováním na místě, umožňuje-li to technické zázemí. Pravidelně je nabídka na provozech zpestřena gastronomickými akcemi zahraniční nebo sezónní kuchyně. 

Klíčovým prvkem komplexního zabezpečení služeb je teplá strava, která je dle potřeb doplněna stravou chlazenou, chlazenou jednoporcovou či mraženou.

Sortiment nabídky
 obvykle zahrnuje koncepty obslužné i samoobslužné, jako jsou: standardní jídla, salátový bar s celodenní nabídkou měnící se dle konzumačních zvyklostí, samoobslužný teplý pult, nadstandardní jídla, nápoje, dezerty a obložené bagety vlastní výroby, rozpékané pečivo a doplňkový prodej zboží.

Součástí nabízeného řešení je podpora evidence elektronickým evidenčním systémem s parametry objednávkového či bezobjednávkového, kreditního či debetního nastavení.

amazewatches.com contact up to 30 first copy watches suppliers. the research into the bond amid people and in addition the time in many different people turned out to be eagerly held by fakerolex.is for sale. citizens of all the parts of society fancy sellswatches.com usa. reddit fake-watches.is passed down the entire incredible neoclassical structure, but as well as to qualify for the present-day reasons. richardmille for sale in usa while in the putting your equipment together also mixing practice,any link is best.