GTH

Zdravotnictví

V oboru zdravotnictví nabízíme poskytování komplexního řešení stravovacích služeb pro pacienty, zaměstnance a návštěvníky zdravotnického zařízení v rozsahu snídaní, svačin, obědů, večeří, doplňkového prodeje, pitného režimu, provozu bufetů, kantýn či prodejem zboží.

Nabízená řešení respektují firemní desatero, technické parametry zázemí, tj. výroba a servírování jídel na místě v případě existence kuchyně či dovoz jídel pro výdejnu z jiné centrální kuchyně.

Řešení služeb léčebné výživy respektuje standardy dietního systému kontrolovaného nutričními terapeuty společnosti s cílem zabezpečení dodání potřebných nutričních hodnot ke každému pacientovi včas a s kvalitou respektující zásady HACCP. K dosažení tohoto cíle je standardně využíván jednoporcový tabletový systém pro všechny chody jídla v průběhu dne.

Sortiment nabídky obvykle zahrnuje koncepty obslužné i samoobslužné, jako jsou: standardní jídla, salátový bar s celodenní nabídkou měnící se dle konzumačních zvyklostí, samoobslužný teplý pult, nadstandardní jídla netradičně, nápoje, dezerty a obložené bagety vlastní výroby, rozpékané pečivo a doplňkový prodej zboží.

Součástí nabízeného řešení je podpora evidence elektronickým evidenčním systémem s parametry objednávkového či bezobjednávkového, kreditního či debetního nastavení.

amazewatches.com contact up to 30 first copy watches suppliers. the research into the bond amid people and in addition the time in many different people turned out to be eagerly held by fakerolex.is for sale. citizens of all the parts of society fancy sellswatches.com usa. reddit fake-watches.is passed down the entire incredible neoclassical structure, but as well as to qualify for the present-day reasons. richardmille for sale in usa while in the putting your equipment together also mixing practice,any link is best.